Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych
„Naszym Dzieciom” w Brzezinach
prosi o złożenie oferty cenowej
na zorganizowanie wycieczki 3-dniowej:
OKOLICE GDAŃSKA
dla
Warsztatów Terapii Zajęciowej „Blisko Ciebie” w Brzezinach.

Oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego pisemnie lub na e-mail
wtz_blisko_ciebie@wp.pl do dnia 28 KWIETNIA 2022 r.

Szczegółowa treść ogłoszenia: