Misją Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom, młodzieży oraz dorosłym osobom niepełnosprawnym, a także pomoc rodzinom z dzieckiem niepełnosprawnym.

Inicjujemy działania z zakresu turystyki, krajoznawstwa, wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych, a także z zakresu kultury, sztuki, ekologii, ochrony przyrody, upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia.
Zapewniamy rehabilitację i pomoc osobom niepełnosprawnym, głównie dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom z województwa łódzkiego, a przede wszystkim mieszkańcom powiatu brzezińskiego, łódzkiego-wschodniego i miasta Łodzi.

 • Prowadzimy działalność charytatywną,
 • rozwijamy wolontariat,
 • działamy na rzecz przełamywania barier i integracji,
 • zbieramy nakrętki, makulaturę i butelki plastikowe.

Statutowe cele działania to:

 • Pomoc osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom.
 • Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, głównie dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie rehabilitacji.
 • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom z dzieckiem niepełnosprawnym.
 • Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.
 • Działalność charytatywna.
 • Ochrona i promocja zdrowia.
 • Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
 • Turystyka, krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych.
 • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych.
 • Upowszechnianie kultury, sztuki i tradycji narodowych.
 • Działania na rzecz ekologii i ochrony przyrody.
 • Promocja i organizacja wolontariatu.
 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy zarządu, swoich członkówwolontariuszy. Organizuje rehabilitację osób z niepełnosprawnością w prowadzonym przez siebie Ośrodku Rehabilitacji „Słoneczko” w Brzezinach, gdzie zapewnia też opiekę beneficjentom przez kilka godzin dziennie. Prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej. Organizuje imprezy integracyjne – spotkania, wyjazdy i wycieczki, korzystając z dofinansowania samorządów.

Piszemy projekty, bierzemy udział w konkursach na dofinansowanie do rehabilitacji i aktywnych form spędzania czasu.

orteza dunag 2 stowarzyszenie naszym dzieciom brzeziny organizacja opp pomoc wsparcie rehabilitacja psycholog 1 procent
spacer w ortezie Dunag 2
eye cyber oko stowarzyszenie naszym dzieciom brzeziny organizacja opp pomoc wsparcie rehabilitacja psycholog 1 procent
stymulacja pracy mózgu za pomocą systemu C-Eye
Skip to content