grupowe zdjecie podopiecznych stowarzyszenia naszym dzieciom brzeziny organizacja opp pomoc wsparcie rehabilitacja psycholog 1 procent

KILKA SŁÓW O POWSTANIU STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom” zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń w dniu 6 kwietnia 1995 roku. Misją Stowarzyszenia jest zapewnienie wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym, głównie dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom.

Stowarzyszenie powstało na bazie Koła dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo działającego od 1986 roku przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci. W TPD inicjatorem powołania samodzielnego stowarzyszenia była Pani Irena Goliat, wybitny pedagog, zaangażowany w działania na rzecz niepełnosprawnych.

Najważniejszym działaniem nowej organizacji było utworzenie ośrodka rehabilitacji w Brzezinach. Dzięki wsparciu brzezińskich firm i instytucji, zaangażowaniu  wielu osób, między innymi: Małgorzaty Jerzmanowskiej, Teresy Sujczyńskiej, Andrzeja Kulki, Michała Różewskiego, Czesławy Balwierczyk, w 1997 roku powstał Ośrodek Dydaktyczno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. Zapewniał niepełnosprawnym rehabilitację, w formie fizjoterapii, masaży, zajęć pedagogicznych i logopedycznych oraz terapii zajęciowej. Zatrudniał stosowną kadrę, był finansowany z środków Województwa Skierniewickiego. Niestety po reformie administracyjnej, w 1999 roku Ośrodek pozostał bez jakichkolwiek środków na utrzymanie. Od 2000 roku Stowarzyszenie zaczęło pozyskiwać fundusze na rehabilitację z PFRON i z Samorządu Województwa  Łódzkiego w ramach ogłaszanych corocznie konkursów.

Ośrodek oferował niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży bezpłatną rehabilitację w pobliżu miejsca zamieszkania, ale mieścił się w pomieszczeniach piwnicznych Przedszkola nr 1, niemal bez dostępu do światła dziennego, był ciągle zalewany wodami atmosferycznymi i niszczony awariami. Miasto planowało rozbiórkę budynku przedszkola, co ostatecznie stało się w roku 2007 i zmusiło Stowarzyszenie do pracy w małym lokalu zastępczym przy ul. Kulczyńskiego 1.

16 czerwca 2004 Stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego, co pozwoliło Radzie Miasta Brzeziny przekazać nieodpłatnie Stowarzyszeniu działkę przy ulicy Piłsudskiego 14 na budowę nowego ośrodka rehabilitacji. Status organizacji pożytku publicznego umożliwił też zbieranie funduszy na budowę z 1% podatku od osób fizycznych.

Pierwszy etap budowy ośrodka rehabilitacji – stan surowy otwarty został zrealizowany w latach 2006 i 2007. W roku 2006 budowa była dofinansowana przez PFRON kwotą 84956,43 zł. Stowarzyszenie z funduszy własnych do pierwszego etapu budowy dołożyło 161155,95 zł. Wiosną 2009 roku dokonano montażu okien. W 2010 roku Stowarzyszenia uzyskało kolejne dofinansowanie z PRFON na budowę Ośrodka w wysokości 152159,90 zł – 50% kosztów i dokończyło budowę. W 2011 roku  dodatkowo wykonano elewację i parking.

Ośrodek, który nosi obecnie nazwę Ośrodek Rehabilitacji „Słoneczko” jest użytkowany od lutego 2011 roku. Uroczyste otwarcie obiektu odbyło się 23 września 2011 roku. Budowa była wielkim wyzwaniem dla Stowarzyszenia, została zrealizowana dzięki zaangażowaniu prezesa Barbary Bigoszewskiej, zarządu i wielu członków Stowarzyszenia. Środki finansowe pozyskano z PFRON, z 1% podatku od osób fizycznych i z darowizn. Szczególne podziękowanie za wsparcie budowy należą się Panu Zbigniewowi Zamachowskiemu – wielkiemu Przyjacielowi Stowarzyszenia, który przekazywał nam znaczne kwoty – wygrane w „Milionerach” i w programie „Jaka to melodia”

Stowarzyszenie realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej  osób niepełnosprawnych prowadząc Warsztaty Terapii Zajęciowej „Blisko Ciebie”. Zadanie to powierzył naszej organizacji Zarząd Powiatu Brzezińskiego w dniu 29 grudnia 2005 r. Początkowo Warsztaty obejmowały opieką 20 osób, obecnie jest to 35 osób niepełnosprawnych. Terapia odbywa się w 5 osobowych grupach, w 7 pracowniach: informatycznej, krawieckiej, plastycznej, rękodzieła, gospodarstwa domowego, umiejętności społecznych i przygotowania zawodowego oraz artystycznej. Jest to aktywna placówka Stowarzyszenia, uczestnicząca w wielu konkursach, włącza się we wszystkie działania na terenie miasta i powiatu, uczestniczy w imprezach wojewódzkich.

Ważnym zadaniem Stowarzyszenia jest organizacja czasu wolnego niepełnosprawnych, imprez integracyjnych, wycieczek i wyjazdów. Co roku jest organizowana kilkudniowa wycieczka krajoznawcza. W 2002 roku podopieczni Stowarzyszenia zwiedzali Kraków i Wieliczkę, w 2003 roku byli w Warszawie, w 2004 roku – w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej i Częstochowie, w 2005 roku – w Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Kolejne lata to: rok 2006  – Wrocław, Karpacz;  2007 – Olsztyn, Ostróda; 2008 – Kazimierz, Nałęczów; 2009 – Ogrodzieniec, Częstochowa; 2010 – Góry Świętokrzyskie, Święty Krzyż; 2011 – Licheń; 2012 – Kórnik, Poznań, Rogalin; 2013 -Wadowice, Kraków; 2014 – Zakopane; 2015 – Skalne Miasto w Czechach i Sudety; 2016 – Białystok, Supraśl; 2017 – Gniezno, Kruszwica; 2018 – Mrągowo; 2019 – Toruń, Gdańsk, Gdynia; 2020 – Kraków Wieliczka, Łagiewniki. Stowarzyszenie organizuje także jednodniowe wycieczki oraz wyjazdy do muzeów, kin i teatrów. Do tych wyjazdów i wycieczek pozyskuje środki z funduszy Miasta Brzeziny, Powiatu Brzezińskiego, od różnych firm i fundacji.

Pierwszym prezesem Stowarzyszenia w 1995 roku została Małgorzata Jerzmanowska, w 1999 roku zastąpił ją Michał Różewski. W latach 2000 – 2016 prezesem Stowarzyszenia była Barbara Bigoszewska, następnie Monika Piestrzeniewicz, a od roku 2017 Stowarzyszeniem kieruje Wioletta Bartyzel.

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom” jest organizacją aktywną, która ma wiele nowych pomysłów działań na rzecz niepełnosprawnych. Współpracuje ze wszystkimi organizacjami i instytucjami działającymi na terenie Brzezin, Powiatu Brzezińskiego i regionu, rozwija  wolontariat, działa na rzecz integracji środowiska osób z niepełnosprawnością i przełamywania barier w kontaktach z osobami zdrowymi.

Skip to content