W związku z wejściem w życie nowej formy pomocy, służącej częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych osób z niepełnosprawnością 
„tzw. świadczenie wspierające”, Zakład Ubezpieczeń Społecznych poprowadzi spotkanie w naszym Ośrodku Rehabilitacji „Słoneczko” dla wszystkich zainteresowanych członków i podopiecznych.

Spotkanie z osobami zainteresowanymi tematem odbędzie się
26.02.2024r. (poniedziałek) o godz. 15.30 w „Słoneczku”.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH

Edit: 26.02.2023 r.

Dziś w Słoneczku gościliśmy Panią Krystynę Gabarę , pracownika ZUS oddział w Brzezinach, która przeprowadziła szkolenie i wyczerpująco opowiedziała o wprowadzonym 01.01.2024 roku Świadczeniu Wspierającym dla Osób Niepełnosprawnych powyżej 18 roku życia. Dziękujemy Krystyna Gabara ❤
Fotorelacja poniżej: