Zaproszenie do złożenia ofert na zadanie o wartości

nieprzekraczającej 30.000 euro, do którego nie stosuje się ustawy

– Prawo zamówień publicznych.

Pełna treść zaproszenia do pobrania tutaj:

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu do wydruku:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do wydruku: