Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom” w imieniu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością serdecznie dziękuje

Polskiemu Związkowi  Hodowców Gołębi Pocztowych
ul. Św. Anny 57 w Brzezinach

za zorganizowanie Loterii Fantowej, z której całkowity dochód w kwocie 2.800 zł. został przekazany w formie darowizny na konto naszego Stowarzyszenia w dniu 18 grudnia 2019 r.

Serdecznie dziękujemy