Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom” z siedzibą 95-060 Brzeziny, ul. Piłsudskiego 14 informuje, że przetarg nieograniczony zostaje rozstrzygnięty i wybrano ofertę nr 1 złożoną przez  Tandem Sp. z o. o., ul. Czeladzka 67,  42-500 Będzin.

Cena brutto wybranej ofert wynosi: 122 860,40 zł

Dotyczy: przetargu nieograniczonego z dnia 19 października 2020 roku na dostawę samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom” na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej „Blisko Ciebie” w Brzezinach.

Ogłoszenie zostało opublikowane na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 19 października 2020 roku, pod numerem 599284-N-2020.

Ogłoszenie o wynikach przetargu do pobrania tutaj: