Wybrany wykonawca 3-dniowej wycieczki pn. „Ziemia Lubelska” dla
Warsztatów Terapii Zajęciowej „Blisko Ciebie” w Brzezinach.
Treść w załączniku.