Wybrany wykonawca 3-dniowej wycieczki do „Okolic Gdańska” dla
Warsztatów Terapii Zajęciowej „Blisko Ciebie” w Brzezinach.
Treść w załączniku.