Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych powierzył Stowarzyszeniu Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom” w Brzezinach grant w ramach projektu grantowego
Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno–zawodowa osób z niepełnosprawnością”. Grant przeznaczony jest na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników Warsztatów Terapii Zajęciowej „Blisko Ciebie” w Brzezinach zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania.