28 listopada zakończyliśmy realizację projektu „Kreatywne spotkania” współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich otrzymanych z Narodowego Instytutu Wolności.
Odbyły się ostatnie warsztaty kulinarne i impreza podsumowująca projekt. Dziękujemy za przybycie do „Słoneczka” Burmistrzowi Brzezin – Pani Ilonie Skipor oraz kierownikowi WTZ – Pani Annie Sobkiewicz i wiceprezesowi Stowarzyszenia Partnerstwo Ziemi Brzezińskiej – Pani Danucie Sztandera.
Wszyscy podziwiali prace wykonane na zajęciach plastycznych. Próbowali wyszukanych potraw, przyrządzonych dzięki warsztatom kulinarnym Pani Sylwii. Niepełnosprawnym uczestnikom projektu zostały wręczone nagrody.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom projektu!