Informacja z otwarcia ofert dotycząca: przetargu nieograniczonego z dnia 19 października 2020 roku na dostawę samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom” na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej „Blisko Ciebie” w Brzezinach.

Pobierz załącznik