Z przyjemnością informujemy, że Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął ostateczny wykaz projektów zadań dopuszczonych do głosowania w ramach 

VII edycji BUDŻETU OBYWATELSKIEGO „ŁÓDZKIE NA PLUS” na rok 2024.

Głosowanie odbywa się w dniach  od 12 czerwca – do 30 czerwca 2023 r.
Kartę do głosowania można pobrać ze strony
https://bo.lodzkie.pl/do-pobrania/
lub odebrać wydrukowaną w Ośrodku Rehabilitacji „SŁONECZKO” (Brzeziny, Piłsudskiego 14)

___________________________________________________________________________________________

NASZE ZADANIE POWIATOWE TO:  

EBR04 – „Rehabilitacja ruchowa i logopedyczna dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu brzezińskiego wraz z wykładami.

Liczymy na Państwa głosy!

URNA, gdzie można oddać swój głos, znajduje się w:
Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach, Filia w Brzezinach (9:00-17:00)

Można też zostawić wypełnioną i podpisaną kartę u nas w „SŁONECZKU”, a my dostarczymy ją do Biblioteki.

Zasady głosowania:
1. Głosować można tylko jeden raz, poprzez złożenie wypełnionej karty do głosowania;
2. Głosujący może wybrać jedno zadanie wojewódzkie WXX oraz jedno zadanie powiatowe np.: EBR04.
3. Na zadanie powiatowe mogą głosować jedynie mieszkańcy POWIATU BRZEZIŃSKIEGO.

Głos uznaje się za nieważny, gdy:
1. Oddany został na karcie do głosowania niezgodnej z obowiązującym wzorem;
2. Karta do głosowania zawiera skreślenia, poprawki, dopiski w miejscu przeznaczonym do wpisania kodów zadań;
3. Karta do głosowania nie zawiera wskazania żadnego zadania;
4. Karta do głosowania zawiera wskazanie więcej niż jednego zadania wojewódzkiego lub więcej niż jednego zadania powiatowego!!!!!!!
5. Jest jednym z wielu głosów oddanych przez tę samą osobę!!!!!!
6. Nie zostały wypełnione wszystkie pola obowiązkowe karty do głosowania;
7. Oddany został przez osobę, która w dniu głosowania nie ukończyła 18 lat.

#bolodzkie https://www.facebook.com/photo?fbid=580796850837349&set=a.413594000890969