stowarzyszenia naszym dzieciom brzeziny organizacja opp pomoc wsparcie rehabilitacja psycholog 1 procent

Dziś jest 
Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Także dzisiaj obchodzony jest
Dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnością

Święto to zapoczątkowano we Francji w latach 90-tych XX wieku.

W Polsce Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną został ustanowiony w 1999 r. przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

Dzień Godności ma na celu łamanie barier i stereotypów panujących w opinii publicznej na temat osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dzięki obchodom tego dnia osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą zaprezentować swoje możliwości i umiejętności. Mają możliwość pokazania, że są kimś więcej niż ludźmi dotkniętymi przez los – są tacy sami jak wszyscy inni – czują, kochają, złoszczą się, mają swoje mocne i słabe strony