Darowizny pieniężne

Osoby fizyczne mogą odliczyć od kwoty do opodatkowania 6% dochodu (PIT), a osoby prawne 10% dochodu (CIT).
Wystarczy dokonać wpłaty na jedno z głównych kont bankowych Stowarzyszenia:

34 1240 3334 1111 0000 2772 8279

z dopiskiem: NA CELE STATUTOWE

Na co dzień wspieramy ponad 90 osób – dzieci, młodzież, dorosłych z niepełnosprawnością oraz ich rodziny.

Prowadzimy 2 placówki świadczące pomoc osobom z dysfunkcjami: Ośrodek Rehabilitacji „Słoneczko”, a także Warsztaty Terapii Zajęciowej „Blisko Ciebie”.

Staramy się realizować różne projekty wspomagające osoby niepełnosprawne oraz dawać im odrobinę radości z życia poprzez organizowanie różnego rodzaju spotkań okolicznościowych, integracyjnych, wycieczek, wyjazdów do kina, teatru i wielu innych.

Przekazując darowiznę na cele Statutowe Stowarzyszenia pomagasz osobom z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, sprzężoną oraz ich rodzinom, które również dzięki Twojej pomocy mogą aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym, rozwijać się, uczyć i rehabilitować.

Skip to content