Z przyjemnością informujemy, że Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął ostateczny wykaz projektów zadań dopuszczonych do głosowania w ramach IV edycji BUDŻETU OBYWATELSKIEGO „ŁÓDZKIE NA PLUS” na rok 2021.

W tym roku mamy 2 projekty, na które będzie można głosować (JEDNO Z NICH) od 7 września – do 18 września:

PIERWSZE ZADANIE POWIATOWE: EBR06 – „Wycieczka do Zoo/Orientarium oraz Warsztaty Czekoladowe dla niepełnosprawnych i ich opiekunów z powiatu brzezińskiego

DRUGIE ZADANIE POWIATOWE: EBR20 – „Rehabilitacja ruchowa i logopedyczna dla niepełnosprawnych podopiecznych Stowarzyszenia. Wykłady dla opiekunów oraz mieszkańców powiatu brzezińskiego„.

URNY znajdują się:
1. Biblioteka Pedagogiczna w SkierniewicachFilia w Brzezinach 9:00-17:00
2. Biuro Powiatowe Łódzkiego OddziałuRegionalnego ARiMR w Rogowie 7:30 – 15:30


Generator ONLINE jest JEDYNĄ możliwością w tym roku, by móc oddać głos w BO 2021. Wydrukowaną kartę z GENERATORA należy wrzucić do urny w ww. punktach.
Każdy, kto chce zagłosować musi wejść na stronę
https://bo.lodzkie.pl/glosuj-online/?fbclid=IwAR3CpjZxZolfiCR_fAFNbuHhpcLUPgR77xAdPjQynTmORPjlGBR_rIvjfB8 i wpisać swoje dane, a następnie wydrukować z unikatowym kodem – numerem umieszczonym na karcie, który nadaje się samoczynnie podczas wydruku:
– DATĘ URODZENIA,
– IMIĘ i NAZWISKO
– POWIAT ZAMIESZKANIA.

Zasady głosowania:
1. Głosować można tylko jeden raz, poprzez złożenie wypełnionej karty do głosowania;
2. Głosujący może wybrać jedno zadanie wojewódzkie np. W28 – (Poprawa dostępności do instytucji publicznych w Brzezinach poprzez budowę miejsc parkingowych na ul. Modrzewskiego) oraz jedno zadanie powiatowe np.: EBR06 lub EBR20;
3. Na zadanie powiatowe mogą głosować jedynie mieszkańcy POWIATU BRZEZIŃSKIEGO.

Głos uznaje się za nieważny, gdy:
1. Oddany został na karcie do głosowania niezgodnej z obowiązującym wzorem;
2. Karta do głosowania zawiera skreślenia, poprawki, dopiski w miejscu przeznaczonym do wpisania kodów zadań;
3. Karta do głosowania nie zawiera wskazania żadnego zadania;
4. Karta do głosowania zawiera wskazanie więcej niż jednego zadania wojewódzkiego lub więcej niż jednego zadania powiatowego!!!!!!!
5. Jest jednym z wielu głosów oddanych przez tę samą osobę!!!!!!
6. Nie zostały wypełnione wszystkie pola obowiązkowe karty do głosowania;
7. Oddany został przez osobę, która w dniu głosowania nie ukończyła 18 lat.

Wypełnioną KARTĘ do głosowania będzie można również wygenerować ONLINE a następnie WYDRUKOWAĆ i wrzucić do urny.
https://bo.lodzkie.pl/glosuj-online/?fbclid=IwAR3CpjZxZolfiCR_fAFNbuHhpcLUPgR77xAdPjQynTmORPjlGBR_rIvjfB8